Skip to main content

Individuele begeleiding I

Wat houdt individuele begeleiding in?

Tijdens de individuele begeleiding wordt een leerling 20 minuten geholpen door een vakdeskundige. Na deze 20 minuten gaat de leerling zelf aan het werk om toe te passen wat er zojuist geleerd is. 20 minuten later komt de begeleider langs om te kijken of het lukt om de stof toe te passen en of er eventuele hiaten zijn. De begeleider helpt de leerling hiermee en vervolgens gaat de leerling nog 20 minuten zelf aan het werk.

Welke begeleiding wordt geboden?

Individuele begeleiding wordt gegeven door gespecialiseerde vakdeskundigen. Zij helpen leerlingen bij specifieke vakken. Tijdens een begeleidingsmoment wordt gekeken naar wat de leerling nodig heeft.

Hoe groot is de groep bij individuele begeleiding?

Leerlingen worden één op één geholpen gedurende 20 minuten. Na de begeleiding gaat de leerling zelfstandig werken en zit hij in een lokaal met meerdere leerlingen te werken. Hier komt de begeleider na 20 minuten checken hoe het gaat en helpt de leerling verder.

Hoe vaak maakt een leerling gebruik van individuele begeleiding?

Individuele begeleiding wordt 1x in de week aangeboden. Mocht een leerling vaker willen komen, dan wordt in overleg gekeken of daar mogelijkheden voor zijn. Er wordt samen gekeken naar een passend moment voor de begeleiding

Voor welke vakken kan een leerling individuele begeleiding krijgen?

Individuele begeleiding bij HSB Boxtel is mogelijk in onderstaande vakken:


 

 • 60 min waarvan 20 min begeleiding
 • 1x in de week 
 • €20,- per uur

meer over onze tarieven en voorwaarden

Voor wie

Individuele begeleiding is voor leerlingen die tegen problemen aanlopen voor een specifiek vak.
 • Nederlands
 • Engels
 • Duits
 • Frans
 • Latijn/Grieks
 • Geschiedenis
 • Aardrijkskunde
 • Kunst
 • Biologie
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
 • Economie
 • Bedrijfseconomie (M&O)
 • Wiskunde A
 • Wiskunde B
 • Wiskunde D
wordbol-vakken-8d183b1e Individuele begeleiding

Hoe worden de vorderingen van een leerling gevolgd?

HSB maakt gebruik van het leerlingvolgsysteem “Studyspace”. Hierin krijgt zowel de leerling als de ouder een account. Zo kan de ouder gedurende de begeleiding van de leerling teruglezen wat er tijdens de begeleiding is gebeurd en de vorderingen op afstand volgen. Planningen van de leerling worden hierin meegenomen. In overleg met de leerling/ouders is het mogelijk om de mentor van de leerling toegang te verlenen tot bepaalde onderdelen van het dossier van de leerling in “Studyspace”. Uiteraard met nadrukkelijke toestemming van de leerling/ouders.

Vraag een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan
of meld je direct aan