Skip to main content

Cursus Leren - Leren Actief  brugklas

Wat houdt de cursus leren – leren actief in?

De cursus “leren – leren actief” is speciaal gemaakt voor leerlingen uit groep 8 en de brugklas. Deze cursus bereidt de leerlingen voor op wat ze op school kunnen verwachten en zorgen dat ze de basis van het leren – leren beheersen. Het is een goede voorbereiding op de vaardigheden die het voortgezet onderwijs vraagt. De cursus sluit aan bij groeiende zelfstandigheid en de ontwikkelingsfase van pubers en versterkt de intrinsieke motivatie.

Welke vaardigheden komen aan bod in de cursus?

Het is een cursus waarin de leerling studievaardigheden ontwikkelt waarop een beroep wordt gedaan gedurende zijn of haar studie. Het betreft vaardigheden op het gebied van:

 • Plannen en organiseren van het huiswerk
 • Trainen van zelfdiscipline
 • Herkennen en ontwikkelen van eigen leerstijl
 • Inzichtelijk leren
 • Stamptechnieken
 • Voorbereiden op een toets

Hoe werkt Leren - Leren Actief

Er zijn 6 bijeenkomsten van 1,5 uur waarin gewerkt wordt aan planning, organisatie en studievaardigheden. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt aan de hand van eigen huiswerktaken. De thema's worden afgestemd op de hulpvraag van het kind. Naar gelang meer behoefte is aan een bepaald onderdeel, wordt hier uitgebreider bij stilgestaan.

Hoe worden de vorderingen van een leerling gevolgd?

HSB Boxtel maakt gebruik van het leerlingvolgsysteem “Studyspace”. Hierin krijgt zowel de leerling als de ouder een account. Zo kan de ouder gedurende de begeleiding van de leerling teruglezen wat er tijdens de begeleiding is gebeurd en de vorderingen op afstand volgen. Planningen van de leerling worden hierin meegenomen. In overleg met de leerling/ouders is het mogelijk om de mentor van de leerling toegang te verlenen tot bepaalde onderdelen van het dossier van de leerling in “Studyspace”. Uiteraard met nadrukkelijke toestemming van de leerling/ouders.

Individueel
 • 1,5 uur begeleiding
 • 6 bijeenkomsten
 • €40,- per uur
Groep van maximaal 6 leerlingen
 • 1,5 uur begeleiding
 • 6 bijeenkomsten
 • €30,- per uur

meer over onze tarieven en voorwaarden

Voor wie is Leren - Leren Actief

De cursus is bedoeld voor leerlingen uit groep 8 die gaan starten in de brugklas of al in de brugklas zitten. Het is raadzaam om z.s.m. te starten zodat ze de aangeleerde vaardigheden vanaf de start kunnen gaan toepassen. 
Starten is uiteraard ook gaandeweg het jaar mogelijk. 

Voor wie is Leren - Leren Vaardig

Leerlingen die problemen ervaren bij het leren, structureren en plannen. De cursus vaardig is voor leerlingen die in de tweede klas of hoger zitten.

Tarieven

De kosten voor de cursus Leren - Leren Vaardig bedragen 40 euro per uur voor een individueel traject. Per leerling wordt gekeken naar de behoeften en op aanvraag is het mogelijk de cursus door te laten lopen.

meer over onze tarieven en voorwaarden

Leren - Leren Vaardig

Je leert wel, maar weet niet goed hoe je het aan moet pakken.
Je leren leidt vaak niet tot het juiste resultaat.
Welke vaardigheden kunnen je helpen om de leerstof wel voldoende te gaan beheersen en toe te kunnen passen bij schoolwerk en toetsen?

Vaardigheden die aan bod komen in de cursus

 • Plannen en trainen van zelfdiscipline 
 • Begrijpend lezen en belangrijke woorden ontdekken 
 • Woordjes en begrippen leren
 • Samenvatten en verbanden leggen
 • Opdrachten structureren 
 • Vragen herkennen en wiskundeopgaven maken 
 • Jezelf overhoren en leren voor een toets 
 • Extra leertips

Hoe werkt Leren - Leren Vaardig?

Na intakegesprek van c.a. 30 minuten volgen er 8 bijeenkomsten van 1 uur waarin gewerkt wordt aan planning en organisatie, studievaardigheden en het inoefenen hiervan. 
Er wordt zoveel mogelijk gewerkt aan de hand van eigen huiswerktaken. De thema's worden afgestemd op de hulpvraag van het kind. Naar gelang meer behoefte is aan een bepaald onderdeel, wordt hier uitgebreider bij stilgestaan.

Na deze bijeenkomsten volgt er een evaluatie.

Deze cursussen zijn speciaal voor HSB-Boxtel ontwikkeld.

Vraag een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan
of meld je direct aan