Skip to main content

Groepsbegeleiding

Wat houdt groepsbegeleiding in?

Leerlingen kunnen tijdens de groepsbegeleiding werken aan huiswerk, leren voor toetsen en opdrachten maken. Er is begeleiding aanwezig, waaraan vragen gesteld kunnen worden. De begeleiding controleert regelmatig of er goed gewerkt wordt, of de leerling zich aan de planning houdt, overhoort de leerlingen en zorgt dat er in rust gewerkt wordt.

Welke begeleiding wordt geboden?

Dagelijks is er voor de groepsbegeleiding een dagbegeleider aanwezig binnen HSB. Deze is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen. Leerlingen die binnenkomen kunnen zich hier melden. De dagbegeleider maakt een planning met de leerling en kijkt of alle leerlingen aanwezig zijn. Per vijf leerlingen is er één begeleider aanwezig.

Hoe vaak maakt een leerling gebruik van groepsbegeleiding?

Een leerling komt twee keer in de week voor een shift van 1,5 uur naar de groepsbegeleiding. Dit wordt vooraf samen met de leerling ingeroosterd en staat voor de gehele (school)periode vast. Bij wijzigingen van het schoolrooster neemt de leerling contact op met de dagbegeleider.

Het is mogelijk om vaker of minder vaak te komen. Dit gebeurt altijd in overleg. 

Hoe wordt omgegaan met planning bij dit product?

Tijdens de groepsbegeleiding werkt een leerling zelfstandig aan zijn planning. Deze planning wordt met hulp van een begeleider opgesteld. De begeleiding beschikt over gespecialiseerde vakkennis op het gebied van plannen. Bij het maken van een planning wordt gekeken naar het huiswerk en de toetsen, waardoor er overzicht ontstaat over de volledige periode.

Hoe worden de vorderingen van een leerling gevolgd?

HSB maakt gebruik van het leerlingvolgsysteem “Studyspace”. Hierin krijgt zowel de leerling als de ouder een account. Zo kan de ouder gedurende de begeleiding van de leerling teruglezen hoe de begeleiding is gegaan en de vorderingen op afstand volgen. Planningen van de leerling worden hierin meegenomen. In overleg met de leerling en ouder(s)/verzorger(s) is het mogelijk om de mentor van de leerling toegang te verlenen tot bepaalde onderdelen van het dossier van de leerling in “Studyspace”. Uiteraard met nadrukkelijke toestemming van de leerling en ouder(s)/verzorger(s).

  • Max 10 leerlingen per groep
  • 1,5 uur huiswerk maken met hulp
  • 2x in de week
  • €15,- per uur

Voor wie

Leerlingen die het fijn vinden om een plek te hebben waar ze in alle rust hun huiswerk kunnen maken, kunnen leren en werken aan opdrachten en daar thuis meer moeite mee hebben.

Vraag een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan
of meld je direct aan