Remedial teaching

Remedial Teaching bestaat in het voortgezet onderwijs uit het aanleren van vaardigheden om met de leerstoornis dyslexie zo goed mogelijk om te kunnen gaan, zodat deze beperking een zo min mogelijke belemmering vormt in het leerproces.

Procedure

In een intakegesprek zullen de specifieke begeleidingsbehoeften van de leerling met de ouder(s) besproken worden en wordt een plan van aanpak voor de komende periode besproken. In overleg met de ouders vindt evaluatie van de voortgang van de leerling en de gestelde doelen plaats en zo nodig worden er nieuwe afspraken gemaakt en/of wordt het handelingsplan bijgesteld.

Belangrijke aandachtpunten binnen RT

  • Aanleren van woordjes in vreemde talen.
  • Herhalen van spellings- en grammaticaregels en de toepassing daarvan.
  • Lezen en begrijpen van teksten, zowel in het Nederlands als in vreemde talen.
  • Aanbieden van manieren om efficiënt met de leerstof om te gaan.
  • Leren goed gebruik te maken van (computer)faciliteiten.
  • Leren inzetten van faciliteiten die de school aan de leerling biedt.
  • Feedback op gemaakt werk d.m.v. het opvragen en bespreken van toetsen.
  • Korte communicatielijnen met ouders, dyslexiecoördinatoren van de scholen en de docente

Voor wie

Leerlingen die problemen ervaren bij het leren of een leerachterstand hebben opgelopen. Alle leerjaren van het voortgezet onderwijs en leerlingen uit groep 8 kunnen bij onze RT’er terecht.

Vraag een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan
of meld je direct aan

Copyright 2019 HSB Boxtel