Cursus Leren - Leren

Leren - Leren actief een goede start in de brugklas
Leren - Leren vaardig voor leerlingen vanaf klas 2 van het voortgezet onderwijs

Leren - Leren Actief

Waarom Leren - Leren Actief

 • Een goede voorbereiding op de vaardigheden die voortgezet onderwijs in de jaren die volgen vraagt
 • Sluit aan bij groeiende zelfstandigheid en de ontwikkelingsfase van pubers
 • Versterkt de intrinsieke motivatie 

Wat is Leren - Leren Actief

Het is een korte cursus waarin een leerling studievaardigheden ontwikkelt waarop een beroep wordt gedaan gedurende zijn studie. Het betreft vaardigheden op het gebied van:

 • Het maken van een goede planning en organisatie van het huiswerken en het trainen van de zelfdiscipline;
 • Het herkennen en ontwikkelen van een eigen leerstijl (zelfbewust leren);
 • Het aanleren van vaardigheden die het inzichtelijk leren bevorderen, zoals het leren onderscheiden van hoofd- en bijzaken, het onderscheiden van vragen (kennis-begrips- en toepassingsvragen);
 • Het leren d.m.v. herhalen en stamptechnieken, zoals het leren door herhaling en overhoortechnieken;
 • Leren en voorbereiden voor een toets, en het overhoren van jezelf.

Hoe werkt Leren - Leren Actief

Na intakegesprek van c.a. 30 minuten volgen er 6 bijeenkomsten van 1,5 uur waarin gewerkt wordt aan planning en organisatie, studievaardigheden en het inoefenen hiervan. 
Er wordt zoveel mogelijk gewerkt aan de hand van eigen huiswerktaken. De thema's worden afgestemd op de hulpvraag van het kind. Naar gelang meer behoefte is aan een bepaald onderdeel, wordt hier uitgebreider bij stilgestaan.
Na deze bijeenkomsten volgt er een evaluatie.

Voor wie is Leren - Leren Actief

De cursus is bedoeld voor leerlingen uit groep 8 die gaan starten in de brugklas of al in de brugklas zitten. Het is raadzaam om z.s.m. te starten zodat ze de aangeleerde vaardigheden vanaf de start kunnen gaan toepassen. 
Starten is uiteraard ook gaandeweg het jaar mogelijk. 

Tarieven

De kosten voor de cursus Leren - Leren Actief bedragen 325 euro voor een individueel traject.

meer over onze tarieven en voorwaarden

Voor wie is Leren - Leren Vaardig

Leerlingen die problemen ervaren bij het leren, structureren en plannen. De cursus vaardig is voor leerlingen die in de tweede klas of hoger zitten.

Tarieven

De kosten voor de cursus Leren - Leren Vaardig bedragen 40 euro per uur voor een individueel traject. Per leerling wordt gekeken naar de behoeften en op aanvraag is het mogelijk de cursus door te laten lopen.

meer over onze tarieven en voorwaarden

Leren - Leren Vaardig

Je leert wel, maar weet niet goed hoe je het aan moet pakken.
Je leren leidt vaak niet tot het juiste resultaat.
Welke vaardigheden kunnen je helpen om de leerstof wel voldoende te gaan beheersen en toe te kunnen passen bij schoolwerk en toetsen?

Vaardigheden die aan bod komen in de cursus

 • Plannen en trainen van zelfdiscipline 
 • Begrijpend lezen en belangrijke woorden ontdekken 
 • Woordjes en begrippen leren
 • Samenvatten en verbanden leggen
 • Opdrachten structureren 
 • Vragen herkennen en wiskundeopgaven maken 
 • Jezelf overhoren en leren voor een toets 
 • Extra leertips

Hoe werkt Leren - Leren Vaardig?

Na intakegesprek van c.a. 30 minuten volgen er 8 bijeenkomsten van 1 uur waarin gewerkt wordt aan planning en organisatie, studievaardigheden en het inoefenen hiervan. 
Er wordt zoveel mogelijk gewerkt aan de hand van eigen huiswerktaken. De thema's worden afgestemd op de hulpvraag van het kind. Naar gelang meer behoefte is aan een bepaald onderdeel, wordt hier uitgebreider bij stilgestaan.

Na deze bijeenkomsten volgt er een evaluatie.

Deze cursussen zijn speciaal voor HSB-Boxtel ontwikkeld.

Vraag een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan
of meld je direct aan

Copyright 2019 HSB Boxtel